Nuorisotyön aluekoordinaatio Itä-Suomi

Nuorisotyön aluekoordinaatio käynnistyi Itä-Suomessa maaliskuussa 2021.
Aluekoordinaation rahoittaa Aluehallintovirasto ja toimintaa hallinnoi Nuorisokeskus Metsäkartano.
Itä-Suomen aluekoordinaatioalueeseen kuuluvat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat, kaikkiaan 44 kuntaa.
Nuorisotyön aluekoordinoinnin ensisijaisena kohderyhmänä ovat kunnissa tehtävän nuorisotyön työntekijät ja/tai kunnallista nuorisotyötä toteuttavat toimijat.
Alueella on 185 henkilötyövuotta nuorisotyöhön (Nuorisotilastot 2021).

Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaation konsepti
Nuorisokeskus Metsäkartano ja nuoristyön aluekoordinaattori Heta Malinen

Koordinaatio on nuorisotyön tukipalvelu, jolla
•    vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista ja yhteisöllisyyttä.
•    parannetaan nuorisotyön laatua ja vaikuttavuutta.
•    tuetaan nuorisotyön toimijoiden verkostoitumista.
•    kehitetään tiedonkulkua nuorisotyön osapuolien välillä.

Koordinaatio toteutuu käytännössä koulutusten ja työpajojen, työryhmien ja verkostojen sekä kunta/aluekohtaisten toimintojen ja tapaamisten kautta. Lisäksi Itä-Suomen aluekoordinaattori osallistuu valtakunnalliseen yhteistyöhön oman alueensa edustajana.

Tehdään yhteistyötä - ota yhteyttä!

nuorisotyön aluekoordinaattori itä-suomi heta malinen

Heta Malinen
Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaattori
Nuorisokeskus Metsäkartano
Metsäkartanontie 700, 73900 Rautavaara
puh. 040 8313580
s-posti: heta.malinen@metsakartano.com

Facebook: aluekoordinaattoriheta
Instagram: aluekoordinaattoriheta

Ota yhteyttä!