Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaation konsepti

Nuorisotyön aluekoordinaatio on kunnallisen nuorisotyön tukipalvelu, jonka toiminta on aloitettu Itä-Suomessa keväällä 2021. Itä-Suomen alue on viimeisimpiä alueita, joilla aluekoordinaation toiminta käynnistyi. Kyseessä on valtakunnallinen toimintamalli, jolla halutaan kehittää nuorisotyön laatua, vahvistaa nuorisotyön osaamista ja edistää alan tiedonkulkua. Nuorisotyön aluekoordinaatio mukailee jo aiemmin toiminnassa ollutta etsivän nuorisotyön ja työpajojen koordinaatiotyötä.

Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaation taustaorganisaationa toimii Nuorisokeskus Metsäkartano ja toimintaa rahoittaa Itä-Suomen aluehallintovirasto. Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaation toiminta-alueeseen kuuluu kolme maakuntaa, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo, joiden alueella on yhteensä 44 kuntaa.

Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaatioon kohdistunut palvelumuotoiluprosessi on tullut päätökseen. Nuorisotyön aluekoordinaation toiminta, niin Itä-Suomessa, kuin muillakin alueilla työ on koostunut monista eri osakokonaisuuksista, joihin palvelumuotoilulla haettiin selkeyttä.

Palvelumuotoilu on kokonaisvaltaista kehittämistyötä, jossa asiakas tai toiminnan kohderyhmä otetaan aktiivisesti kehittämiseen mukaan. Itä-Suomen aluekoordinaation toiminnasta tunnistettiin seitsemän eri kohderyhmää, joiden kanssa palvelumuotoilu toteutettiin. Prosessi alkoi vuoden 2022 alussa. Palvelumuotoilun eri vaiheissa on haastateltu kohderyhmien jäseniä, ja työskentelyssä on ollut mukana aktiivisesti Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaation ohjausryhmä, joka koostuu niin alueen nuorisotyöntekijöistä, kuin nuorisotyön johdosta, virkamiehistä sekä sidosryhmistä.

Palvelumuotoilusta muodostunut konsepti julkaistaan nyt nuorisotyön viikolla. Konsepti toimii aluekoordinaation toimintojen suunnittelun tukena ja strategisena työkaluna. Jo työskentelyjen yhteydessä todettiin, että aluekoordinaation yksi tärkeimmistä tekijöistä on vastata kunnallisesta nuorisotyöstä nouseviin aiheisiin ja ilmiöihin joustavasti. Näin ollen konsepti on ohjaamassa toimintaa, mutta sen lisäksi aluekoordinaation toimintaan jätetään tilaa vastata alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin.

Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaation konsepti ja prosessikuvaus ovat luettavissa täältä:

https://www.flipbookpdf.net/web/site/85fa9851ee9b2f82e0d34f19f97f0d0965ab5ee9202210.pdf.html#page/1

Tai lataa konsepti (pdf-muodossa) tästä.

Ota yhteyttä!