Vetoomus: Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan leikkaukset pitää jättää toteuttamatta

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Vetoomus

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan leikkaukset pitää jättää toteuttamatta

Valtiovarainministeriö on esittänyt jopa 4,6 miljoonan euron leikkausta etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan. Nuoren näkökulmasta tämä kuulostaa pöyristyttävältä päätökseltä.

Etsivä nuorisotyö on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa pystytään auttamaan avun tarpeessa olevia nuoria eri tavoilla. ”Etsivät” ovat läsnä nuorten arjessa, ja varsinkin pienillä paikkakunnilla nämä ovat tulleet jo todella tutuiksi nuorille ja sitä kautta ne ovat helposti lähestyttäviä. Ennaltaehkäisevä toiminta on maanlaajuisessa mielenterveyskriisissä aivan elinehto, ja siitä ei ole varaa leikata, ei nyt eikä tulevaisuudessa.

Aihe on koskettanut monia eri tahoja ja järjestöjä, ja kannamme samaa huolta heidän kanssaan. Muun muassa seuraavat tahot; Into ry, Ohjaamot ympäri maan, etsivän nuorisotyön toimijat, MIELI ry, Allianssi, EHYT ry, Diakonissalaitos ja lukuiset muut toimijat kantavat suurta huolta siitä, että nuorten hyvinvointi voi heikentyä entisestään tämän päätöksen takia.

Leikkaamisvaarassa ovat erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Laskelmien mukaan leikkaukset jättäisivät toteutuessaan noin 4 000 heikossa asemassa olevaa nuorta ilman tukea. Valtiontalouden tarkastusvirasto on laskenut, että yhden nuoren syrjäytyminen maksaa julkiselle taloudelle nuoren elinaikana 1,2 miljoonaa euroa. Onko tehokkaampaa panostaa nuorten hyvinvointiin vai kasvattaa velkaa sekä hyvinvoinnin tasalla että taloudellisesti?

Leikkausten seurauksina nuorisotyöntekijöiden tavoitettavuus kärsii ja huoli eriarvoisuuden kasvamisesta korostuu. Myös ongelmista puhuminen voi aiheuttaa uudelleen tietynlaista stigmaa, kun kaikilla nuorilla ei ole tukihenkilöä, jolle puhua. Nuorten ongelmat kasaantuvat entisestään, erityisesti heidän, joilla on elämässään haasteita jo valmiiksi, ja nuorten työelämän näköalattomuus voi kasvaa entisestään. Nuorten työpajatoiminnan puolesta rahoituksen heikkeneminen vaikuttaa kriittisesti heikossa asemassa olevien nuorten elämään, kuntoutukseen, koulutukseen ja työpaikkaan suuntautumiseen.

Maanlaajuisen mielenterveyskriisin kannalta leikkaukset eivät tule ainakaan pelastamaan tilannetta, ja leikkausten vaikutus nuorten mielenterveyteen pelottavat jo valmiiksi. Kun mielenterveyspalveluihin pääsy on heikentynyt, niin etsivä nuorisotyöntekijä on herkästi ainoa, joka pystyy antamaan akuuttia tukea nuorelle mielenterveyden haasteissa. Sote-palvelut ovat kuormittuneimpia kuin koskaan, erityisesti lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa.

Kaikesta näistä herääkin kysymyksiä, millainen tulevaisuus meille nuorille ollaan rakentamassa? Kun nuori on heikossa asemassa eikä etsiviä ole auttamassa, nuori voi ajautua herkemmin nuorisorikollisuuden pariin. Haluaako hallitus tukea tälläistä, vaikka nimenomaan haluatte ehkäistä nuorisorikollisuutta maanlaajuisesti?

Allekirjoitukset:

24.10.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
28.10.2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
9.11.2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
17.11.2023 Kokemäen nuorisovaltuusto
21.11.2023 Keski-Suomen nuorisovaltuusto
23.11.2023 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
2.12.2023 Etelä-Karjalan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto
11.12.2023 Imatran nuorisovaltuusto
14.12.2023 Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto

 

Ota yhteyttä!