Roihu-hankkeen voimin kohti toimintakulttuurin muutosta

Tiedote 1.6.2022
Roihu-hanke tähtää uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämiseen Rautavaaran Metsäkartanon ja Nurmeksen Hyvärilän nuorisokeskuksissa. Hankkeessa etsitään luovia ja rohkeita ratkaisuja siihen, kuinka nuorisokeskukset voivat vastata nuorten ja nuorisotyön tämänhetkisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin yhä vaikuttavammalla sisällöllä. 

Roihu-hanke on kahden vuoden mittainen kokeileva hanke, jota tukee Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke osallistaa niin nuoret, nuorten parissa toimivat kuin nuorisokeskusten henkilökunnan kehittämään uudenlaista tapaa toimia ja vastata nuorten tarpeisiin. Hanke on luova, mutta päämäärätietoinen ja ihmisläheinen. Tavoitteena on, että hankkeen aikana ja sen päätyttyä uudenlaista toimintakulttuuria on mahdollista jalkauttaa myös muihin Suomen nuorisokeskuksiin.
Hankkeen myötä nuori nähdään vahvasti aktiivisena toimijana nuorisokeskusten ohjelmien kehittämisen prosessissa sekä itse nuorisokeskuksien ohjelmissa. Hankkeen lopputuloksena syntyy ohjelmien kehittämisen malli, jonka keskiössä ovat nuorten osallisuus ja ajankohtaiset ilmiöt.

Ratkaisuja etsitään taiteen ja muotoilun keinoin

Hankkeessa yhdistyy niin uuden kokeilu kuin päämäärätietoinen kehittäminen, jonka tuloksena tulisi syntyä avoin ja ajassa kiinni pysyvä toimintakulttuuri. Kehittämistyötä ovat turvaamassa palvelumuotoiluajattelu, mutta myös taideperustainen toiminta – nämä yhdessä ovat takaamassa ihmisläheistä, päämäärätietoista, kokeilevaa ja rohkeaa kehittämistyötä ja uuden luomista.

Tässä hankkeessa niin taide- kuin muotoiluajattelun lähtökohtana ovat yhteisölähtöisyys ja osallisuus sekä nuorisokeskuksien sisäiset voimavarat ja vahvuudet – tällä tähdätään siihen, että toimintakulttuurin muutos rakentuu kestävälle pohjalle. Hankkeen projektipäällikkönä toimii lapinlahtelaissyntyinen nuori taiteilija-muotoilija Anu Mantsinen. Hankkeen sisältö määräytyy pitkälti yhteisölähtöisesti ja se muotoutuu henkilökuntaa, nuoria ja nuorten parissa toimivia tahoja osallistamalla. Hanketta tehdään siis yhteistyössä ja jo itse hanke pyrkii aidon osallisuuden toteutumiseen yhteiskehittämällä ja uutta etsimällä.

Ota yhteyttä!