Nuorisokeskus Metsäkartanon yhdenvertaisuussuunnitelma

Nuorisokeskus Metsäkartanon yhdenvertaisuussuunnitelma

Nuorisokeskus Metsäkartanon yhdenvertaisuustiimi kokoontui yhdenvertaisuussuunnitelman äärelle.
Vuoden 2022 painopisteet Metsäkartanolla ovat:

ESTEETTÖMYYS
Teemme esteettömyyskartoituksen mukaisia toimenpiteitä.
Huomioimme esteettömyyden ja saavutettavuuden uudistuksissa.
Kiinnitämme huomiota erityisryhmien tarpeisiin.

SEKSUAALINEN JA SUKUPUOLINEN TASA-ARVO
Järjestämme koulutusta ja perehdytystä henkilökunnalle.
Muutamme wc-tiloja sukupuolineutraaleiksi.
Viestimme tekemästämme työstä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Ota yhteyttä!