Metsäkartanolle myönnetty Erasmus+ nuorisoalan akkreditointi

Akkreditointi toi Metsäkartanolle tunnustuksen laadukkaasta kansainvälisestä työstä

Nuorisokeskus Metsäkartanolle on myönnetty Erasmus+ nuorisoalan akkreditointi. Akkreditointi takaa Metsäkartanolle kansainvälisten hankkeiden vuosittaisen rahoituksen ohjelmakaudella 2021–2027. Metsäkartanon nuorisokeskuksen merkitys nuorisoalalla, keskuksen kansainvälisen suunnitelman strateginen ulottuvuus sekä nuorisokeskuksen hallinnon laatu saivat Opetushallituksen ohjelma-asiantuntijoilta korkeat pisteet akkreditointihakemuksen arvioinnissa.

Metsäkartanon kansainvälisen työn painopisteinä on tulevina vuosina matalan kynnyksen kansainväliset hankkeet sekä sosiaalinen ja monikulttuurinen nuorisotyö. Tavoitteena on saada mukaan uusia toimijoita sekä laajentaa alueen nuorisotoimijoiden kansainvälisiä verkostoja. Akkreditoinnin myötä Metsäkartano sitoutuu korkeaan laatuun, nuorten osallisuuteen ja nuorisotyön kehittämiseen hankkeissaan.

Lisätietoja:
https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/akkreditointi

Maija Jeskanen, Metsäkartanon kv. koordinaattori
maija.jeskanen@metsakartano.com
0403564530

Ota yhteyttä!