Iltawebinaari: Metsäkartanon hyvinvointia luonnosta

Iltawebinaari: Metsäkartanon hyvinvointia luonnosta

21.2.2022 klo 18-19

Metsäkartanon hyvinvointia luonnosta iltawebinaari järjestetään osana nuorisokeskus Metsäkartanon 40v-juhlavuotta.
Iltaluennolla kuullaan luontoliikunnan asiantuntija Kati Vähäsarjaa.
Luento pitää sisällään tutkimustietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä kokemuksellisia kertomuksia Metsäkartanon ja sen ympäristön luontokokemus mahdollisuuksista.
Tervetuloa kuulolle saamaan ideoita ja vinkkejä luonnon hyvää tekevistä kokemuksista!

Luento järjestetään Teams alustalla osoitteessa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I0N2M5ZTAtYjYyYi00ZmQ3LWE3ODctZTkwZjZjNWU5MTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220ba28a51-c424-4749-8687-0c5ac37599be%22%2c%22Oid%22%3a%2279d21f9e-f832-45ec-863f-57aa268f91b1%22%7d

 

Ota yhteyttä!