Tiilikkajärven kansallispuisto

Tervetuloa Nuorisokeskus Metsäkartanolle Tiilikkajärven kansallispuiston kainaloon!

Kesäkuussa 2023 Tiilikkajärven kansallispuisto laajeni niin, että se yltää nyt Nuorisokeskus Metsäkartanon tontin rajalle asti - Metsäkartano on siis jatkossa kansallispuiston kainalossa, ja melkein keskellä kansallispuistoa. Tiilikkajärven erämainen kansallispuisto on ainutlaatuinen sekoitus soita, vesistöä ja metsiä. Osa Metsäkartanon entisistä luontopoluista ja taukopaikoista on nyt kansallispuiston aluetta, mm. Haravapuron polku laavuineen ja päivätupineen, Yrttisuon laavu ja Yrttilammen tulipaikka MTB-reitin varrella. Myös Pumpulikirkon hiidenkirnu polkuineen kuuluu Tiilikkajärven kansallispuistoon. Toki myös ns. vanha Tiilikkajärven kansallispuiston osa Uiton kiertoineen, Venäjänhiekkoineen ja Uiton kämppineen säilyy merkittävänä lähiluontokohteena, sillä Sammakkotammen lähtöpaikka on vain noin 30 kilometrin päässä Metsäkartanolta.

Tule leirille, lomalle, virkistäytymään, kokoustamaan tai viettämään perhejuhlaa Nuorisokeskus Metsäkartanolle - Tiilikkajärven kansallispuisto tarjoaa upeat puitteet luontoyhteyden luomiseen!

Luontoloma Nuorisokeskus Metsäkartanolla
Tiilikkajärven kansallispuisto ja Nuorisokeskus Metsäkartano

Tiilikkajärven kansallispuisto laajeni kaksinkertaiseksi

Tiilikkajärven kansallispuisto on yksi Suomen 41 kansallispuistosta, joita ylläpitää Metsähallituksen Luontopalvelut. Laki Tiilikkajärven kansallispuiston laajentumisesta astui voimaan 1.6.2023, ja sen myötä kansallispuisto kasvoi 3 768 hehtaarilla yli kaksinkertaiseksi: Kansallispuistoon liitettiin valtion omistuksessa Rautavaaran kunnassa olevia maita Tiilikan, Pumpulikirkon, Löytynsuon–Maamonsuon ja Haravalehdon Natura 2000 -alueilta sekä Ylä-Keyritty-järven pohjoispuolelta. Tiilikkajärvi on laajentumisen jälkeen eteläisen Suomen toiseksi suurin kansallispuisto. Alueella on hoidettu luontokohteita, soita on ennallistettu, puroja kunnostettu sekä metsien lahopuun määrää on lisätty - hoitotöitä jatketaan edelleen.

Tiilikkajärven kansallispuisto on helppo retkikohde retkeilijälle. Ns. vanhalla kansallispuiston alueella on 21 km reittejä: Uiton kierto (7 km), Tiilikan kierto (18 km) ja Aution kierto (3,4 km) - erikoisuutena Venäjänhiekan upea hiekkaranta. Ns. laajennusalueella on mm. Pumpulikirkon hiidenkirnu ja sille johtava polku, sekä Metsäkartanon pihasta lähtevä Haravapuron polku (yht. noin 5,5 km), jonka taukopaikka on Ylä-Keyrityn erämaajärven rannalla.

Esite ja kartta

Kansallispuisto laajeni

Tiilikkajärven kansallispuiston luonto

Tiilikkajärven kansallispuisto on Pohjois-Savon luonnontilaisin ja laajin luonnontilainen soiden kokonaisuus: Laajojen aapasoiden ja keidassoiden vaihettumaa; suometsämosaiikkia, jossa korvet, rämeet ja vanhat kangaskuusikot vuorottelevat.

Kansallispuistossa on myös ainutlaatuinen kokonaisuus kokonaisia ja pääosin ehyitä valuma-aluekokonaisuuksia sekä runsaasti myös laajoja lähteikköjä.

Tiilikkajärven kansallispuisto on valtakunnallisesti arvokas harjujen suojelukohde. Laajennusosalla myös erilaisia arvokkaita moreenimuodostumia. Arvokkain vanhojen metsien kokonaisuus löytyy Pumpulikirkon, Joutenuksen ja Luokkikankaan alueilta. Pumpulikirkon hiidenkirnu ja Konttimäen rotko ovat vaikuttavia kalliomuodostumia, joita pääosin metsät peittävät. Niiden kalliopinnoilla on vaateliasta sammallajistoa.

Tiilikkajärven kansallispuisto ja Nuorisokeskus Metsäkartano
Nuorisokeskus Metsäkartano Tiilikkajärven kansallispuisto

Hyödyllisiä linkkejä

Retkikartta.fi
Luontoon.fi
Tiilikkajärvi Facebookissa

Rautavaaran reitit

Asiakasviestintä- ja palvelukanavat Tiilikkajärven kansallispuiston asioissa

Kolin luontokeskus Ukko / Retkipaikka
p. 040 773 2442, ukko@retkipaikka.fi

Ohjeita Tiilikkajärven kulkijalle

Osaathan arvostaa ainutlaatuista luontoa, pysythän polulla.
Valmiita rakenteita on niukasti - alue halutaan myös säilyttää erämaisena kokonaisuutena.
Kulje hitaammin, ihmetellen alueen kauneutta.
Varustaudu – reiteillä voi olla tulva-aikaan vettä, tai keli voi yllättää. Kesän helteillä iltapäivän ukkoskuurot ovat alueelle tyypillisiä.
Tarkista sallitut tulentekopaikat sekä metsä- ja ruohikkopalovaroitukset!

Retkietiketti

Tiilikkajärven kansallispuiston järjestyssääntö

Tiilikkajärven ohjeet ja säännöt

Nuorisokeskus Metsäkartano Tiilikkajärven kansallispuisto
Nuorisokeskus Metsäkartano Tiilikkajärven kansallispuisto

Arkeologian kätketyt aarteet Tiilikkajärvellä

Täyssinän rauhan rajakivet: Alue oli syrjäistä rajaseutua, joka jakautui
Täyssinän rauhassa 1595 Ruotsin ja Venäjän valtioiden alueille.

Kalmoniemi, jonne haudattiin vainajia odottamaan pitkää matkaa lähimpään kirkkomaahan.

Tiilikka on yksi alueen parhaista järvimalmijärvistä, ja alueella on useita rautahyttejä.

Metsäkartanon hiekkarannalta löytyneet kvartsi-iskokset kertovat alueen
vanhimmasta asutuksesta eli kivikautisesta asuinpaikasta.

Lisätietoa arkeologiasta

Kansallispuisto osana Metsäkartanoa

Nuorisokeskus Metsäkartanon toiminnan punainen lanka on vastuullisuus, ja Metsäkartanolla on Green Key -ympäristösertifikaatti, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki ja Sustainable Travel Finland -tunnus. Toiminnan ytimessä ovat ympäristö- ja seikkailukasvatus kestävän elämäntavan edistämiseksi. Niinpä onkin luonnollista, että Metsäkartano ja sen asiakkaat saavat jatkossa entistä enemmän voimaa luonnosta ja kansallispuistosta - luontoyhteyden, kauniiden maisemien, kivojen reittien tai kasvun kipinöiden muodossa.

Metsäkartano täytti viime vuonna 40 vuotta, ja se on paikka nuorten, lasten ja perheiden leireille ja yhteistyölle sekä lomailijoille, yrityksille, perhejuhlille ja tapahtumille.

Luontoloma Nuorisokeskus Metsäkartanolla

Vinkki:

Metsäkartanon vastaanoton yhteydessä olevasta puodista saat ostettua Tiilikkajärvi-logotuotteita: t-paitoja, hihamerkkejä ja avainkaulanauhoja!

Nuorisokeskus Metsäkartano Tiilikkajärven kansallispuisto
Ota yhteyttä!