Tätä on nuorisotyö

Tätä on nuorisotyö! Jo kymmenes nuorisotyön viikko tuo esiin nuorisotyön arkea. Meillä Nuorisokeskus Metsäkartanolla nuorisotiimimme on järjestäytynyt uusiksi alkusyksyn aikaan. Toimintomme pysyvät edelleen tukevasti kiinni nuorten kasvun tukemisessa; itsetuntemuksen, luontoyhteyden, vuorovaikutustaitojen, erilaisuuden hyväksymisen, omien vahvuuksien ja ryhmässä toimimisen äärellä.

Nuotta-koordinaattoriksi siirtyi talomme ohjauskonkari Tanja Liimatainen, hän luotsaa sosiaalisen nuorisotyön kokonaisuutta. Nuotta-valmennus on tällä hetkellä mahdollinen Nuotan perusasiakkaille; etsivän nuorisotyön nuorille sekä nuorten työpajatoiminnan nuorille. Sen lisäksi Nuotta-valmennukseen kutsutaan mm. erityisnuorisotyön ryhmiä, 2. asteen opiskelijoita, koulunuorisotyön ryhmiä, harrasteryhmien ja järjestöjen nuoria sekä seurakuntien nuoria. Nuotta-valmennuksen avulla lisätään nuoren arjenhallintaa ja vahvistetaan hänen voimavarojaan. Nuoren kanssa työskentelevälle työntekijälle Nuotta on lisätyökalu nuoren kanssa työskentelyyn, sillä se vahvistaa nuoren ja työntekijän luottamuksellista suhdetta erilaisessa toimintaympäristössä.

Ohjelmavastaavana on Mira Pyökkilehto. Ohjelmavastaava huolehtii nuorisokeskuksen leiri- ja leirikoulutoiminnasta ja tuo oman panoksensa nuorisokeskuksen muiden kohderyhmien ohjaamiseen. Ensisijaisesti työtä tehdään nuorisokeskuksessa vierailevien nuorten kanssa, sen lisäksi asiakkaita on vauvasta vaariin. Nuorisokeskuksemme sijainnin myötä luontoyhteyden vahvistaminen nousee monessa ohjelmassa keskiöön. Sen lisäksi Miralla on maaginen taito olla läsnä ryhmille, jonka vuoksi hän tuottaa ikimuistoisia elämyksiä. Jo tämän vuoden puolella Mira on rikastuttanut yli tuhannen nuoren arkea.

Pitkäaikaisen kansainvälisen nuorisotyön koordinaattorin ollessa vanhempainvapaalla hänen sijallaan kv-nuorisotyötä tekee Heidi Jyrkkä. Heidi on monet nuorisokeskukset kokenut kv-asiantuntija, jonka kautta nuorisovaihtoryhmät, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuudet ja eurooppalaiset vapaaehtoiset pyörähtävät joko luoksemme tai maailmalle. Nuorisokeskus Metsäkartanolla on tällä hetkellä akkreditaatio Erasmus+-ohjelmaan sekä Lead-laatumerkki ESC-ohjelmaan. Näiden avulla mahdollistetaan vuosittain 130 nuoren kansainvälinen vaihtokokemus, eurooppalainen vapaaehtoistyö yli kahdellekymmenelle nuorelle ja reilun 80 nuorisotyöntekijän liikkuvuus.

Voimaa vanhemmuuteen -hankkeen hankevastaavana syyskuussa aloitti Caroola Karhukorpi ja hankeohjaajana Maria Vauhkonen, timanttinen kaksikko jatkaa Voivan vahvaa perinnettä. Voimaa vanhemmuuteen -hankkeen perheleirit ovat ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen perhetyötä. Perheleirit toteutuvat Metsäkartanolla pitkin vuotta. Perheleirien kautta tuetaan myös perhetyötä tekevien kumppanien toimintaa. Hanketta rahoittaa Olvi-säätiö. Lisäksi tänä syksynä pääsemme aloittamaan yhteistyön Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa kumppanuussopimuksen myötä. Leirit valmistellaan aina perheiden ja toimijoiden kanssa yhdessä, jonka vuoksi palaute perheleireistä on (rehellisyyden nimissä lähes) aina vain positiivista, kun toiveet ja tarpeet on huomioitu pitkin matkaa.

Metsäkartanon yhteydessä toteutetaan myös Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaatiota, joka on kunnallisen nuorisotyön tukipalvelu. Työtä tehdään koko Itä-Suomen alueella, 44 kunnassa. Aluekoordinaation kautta vahvistetaan nuorisotyön laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi sillä tuetaan nuorisotyöntekijöiden verkostoitumista ja lisätään tiedonkulkua toimijoiden välillä. Aluekoordinaatiolla on myös nuorisotyöntekijöiden osaamisen vahvistamisessa yhteistyössä muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Nuorisotyön aluekoordinaattori Heta Malinen hoitaa työtehtäviensä yhteydessä myös nuorisokeskuksen nuorisotyön vastaavan tehtäviä.

Syksyllä 2023 Metsäkartanolla käynnistyi uusi kehittämishanke: Iloa ihmetellen luonnosta. Hankkeen tavoitteena on käynnistää Pohjois-Savon alueelle kiertävä luonto ja ympäristökoulutoiminta sekä vakiinnuttaa sen toiminta. Hankkeen tehtävänä on antaa kipinöitä kouluille ympäristökasvatuksen toteuttamiseen sekä oppilaille elonkirjon ihmettelyyn, luonnossa liikkumiseen ja luontosuhteen vahvistamiseen. Hankkeessa kiertävä ympäristökasvattaja järjestää kummiluokille useamman tunnin kestäviä ympäristökasvatustuokioita, kuhunkin vuodenaikaan sopivalla teemalla painottaen kunkin koulun lähiluonnon mahdollisuuksia. Innolla seuraamme hankkeen etenemistä.

Lisäksi meillä on meneillään ROIHU-hanke, jonka yhteydessä kehitämme toimintaympäristöjämme vastaamaan yhä paremmin nuorten ja nuorisotyön tarpeita, nyt ja tulevaisuudessa ajankohtaisemmalla ja vaikuttavammalla sisällöllä. Hankkeen avulla luodaan myös käytäntöjä ja ohjelmasisältöjä, jotka saavat nuoret löytämään vaikuttamismahdollisuuksiaan. Hanketta on ollut ilo seurata sen kokeilevan luonteen vuoksi. Hankkeessa edetään askel kerrallaan luovasti kokeillen ja edellinen askel määrittelee seuraavan suunnan. Ehkäpä sinäkin haluaisit tulla katsomaan meidän vesiparvekkeen tai niemenkärjen?

Ilolla työtä teemme! Teemme vaikuttavaa nuorisotyötä! Tervetuloa vieraaksemme!

Kirjoittaja: Nuorisotyön vastaava Heta Malinen

Ota yhteyttä!