Hygienia ja turvallisuus Korona-epidemian aikana

Meille asiakkaidemme ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme omilla toimillamme vähentämään riskiä koronatartuntoihin ja toivomme myös asiakkailtamme vastuullista toimintaa.

Toivomme, ettette asioi meillä, mikäli joku seurueestanne tuntee olonsa kipeäksi.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käsihygieniaan ja kannustamme kaikkia asiakkaitamme pesemään kädet meille saavuttua. Käsien pesupiste löytyy vastaanoton aulan wc-tiloista. Käsien desinfiointiaineita löytyy sekä wc-tiloista, aulasta että ruokasalin ovelta ja linjaston päädystä.

Toivomme, että vastaanottoaulassa, matkamuistomyymälässä ja muissa yleisissä tiloissa vältetään turhaa oleskelua tartuntariskin vähentämiseksi. Vastaanottotiskin olemme varustaneet pleksilaseilla.

Metsäkartanolla käy mm. leiriryhmiä ja olemme järjestäneet ryhmien ohjelmat niin, että ryhmien kohtaamisia tulisi mahdollisimman vähän. Tämä on huomioitu mm. ruokailuja porrastamalla sekä jakamalla ryhmätyö- ja majoitustilat niin, että ryhmät toimivat pääasiassa vain itselle osoitetussa tilassa. Samat toimenpiteet koskevat myös syksyllä toteutettavia leirikouluja.

HUOM! TOUKOKUUN LOPPUUN ASTI VASTAANOTON ULKO-OVI ON LUKOSSA, JA TULEMME AVAAMAAN OVEN, KUN SOITAT RESPAAN JA ILMOITAT TULOSTASI! KÄYTÄTHÄN MASKIA SISÄTILOISSA ASIOIDESSASI!
Toistaiseksi ravintolapalvelut ovat saatavilla VAIN ennakkotilauksesta! Kaikkien ruokailevien ryhmien ruokailut porrastetaan.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ KOSKIEN LEIRIMUOTOISTA TOIMINTAA


Leirejä ja leirikouluja voidaan turvallisesti järjestää Nuorisokeskus Metsäkartanolla, kunhan huolehditaan voimassa olevista ohjeista ja määräyksistä. Voit siis huoletta olla meihin yhteydessä ja varata leirin. Olemme koonneet tälle sivulle muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä.
 

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat?

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.
Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.
Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joihin osallistutaan osallistujan omasta aloitteesta.
Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali palvelutoiminta ja muu tiloissa yleisesti harjoitettava toiminta eikä työpaikkojen normaali toiminta. Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma. Aluehallintovirastojen antamat määräykset kokoontumisrajoituksista eivät koske tällaista toimintaa.
Myöskään yksityistilaisuudet, kuten yksityisten henkilöiden järjestämät hääjuhlat ja illanvietot, eivät ole yleisötilaisuuksia. Viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät myöskään kuulu rajoitusten piiriin.
Esimerkkejä yleisötilaisuuksista (määräykset koskevat näitä):
    Konsertit
    Teatteri- ja kesäteatterinäytökset (myös esimerkiksi huvipuiston tiloissa järjestetyt näytökset)
    Elokuvateatterinäytökset
    Festivaalit   
    Markkinat
    ...
Edellä mainittuja ja vastaavia tilaisuuksia siis koskevat aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset.

Esimerkkejä jatkuvasta normaalitoiminnasta, joka ei ole yleisötilaisuus (määräykset eivät koske näitä):
    ...
    Liikunta- ja aktiviteettipuistot
    Leikkipuistot ja leikkipaikat   
    Maauimalat ja uimarannat   
    Kesäleirit

    Esitykset, jotka ainoastaan striimataan yleisölle, eli yleisöä ei ole paikan päällä
    Oppilaitosten ja koulujen toiminta sekä sisäiset tapahtumat, joissa ei ole ulkopuolista yleisöä

Näiden toimijoiden ja tilojen normaalia, jatkuvaluonteista toimintaa eivät siis koske aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset.
Toimijoita ja niiden tiloja voi koskea tartuntatautilain muutoksen mahdollistamat turvaväli- ja sulkemispäätökset: Asiakas- ja toimitilojen käytön rajoitukset.

Aluehallintovirasto korostaa, että jokaisen toimijan on tärkeää huomioida toiminnassaan yleiset ohjeet hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä estetään, vaikka toiminta tai tapahtuma ei kuuluisikaan aluehallintovirastojen määräämien rajoitusten piiriin.

Päivitetty 12.3.2021 / https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-FkUhWGKAqmTQ

 

Lasten ja nuorten leirit: Miten THL:n ja OKM:n ohjeet on huomioitava lasten ja nuorten leiritoiminnassa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamassa ohjeessa suositellaan muun muassa, että leireillä toimitaan rajatuissa ryhmissä alueellisten rajoitusten mukaan. Kun leirillä rajataan lähikontaktien määrää, helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta. Ohjeessa on myös suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, siivouksesta ja tarpeettoman fyysisien kosketuksen välttämisestä.
Leireillä on hyvä ottaa huomioon voimassa olevat alueelliset rajoitukset yleisötilaisuuden enimmäismäärästä. Löydät voimassa olevat kokoontumisrajoitukset kohdasta "Mitkä ovat voimassa olevat tai voimaan tulevat kokoontumisrajoitukset?"
THL:n ja OKM:n ohje (päivitetty 22.2.2021) https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta


Voidaanko retkiä ja leirikouluja järjestää koronavirusaikana?

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä on vastuu turvallisesta opiskeluympäristöstä. Tämä koskee myös vuosi- ja muihin suunnitelmiin sisältyviä retkiä ja leirikouluja. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät harkitsevat paikallisen epidemiatilanteen mukaan, voidaanko retkiä ja leirikouluja järjestää. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä määrittelee retkille ja leirikouluille sopivat käytännöt ja ohjeistaa toimimaan niiden mukaisesti.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 4.8.2020 antaman suosituksen mukaan isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniasuosituksia ei voida huomioida. Lisäksi opetusryhmät tulisi pitää erillään koko koulupäivän ajan. Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja hygieniaan sekä pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.
Retkiä ja leirikouluja voidaan toteuttaa, jos väljyys- ja hygieniasuosituksia on mahdollista noudattaa. Koulun ulkopuolella annettava opetus on omiaan lisäämään oppilaiden hyvinvointia ja osallistuvaa kansalaisuutta. Retken voi tehdä esimerkiksi luontoon oman opetusryhmän kanssa ja oppitunteja voi pitää ulkona. Retkien ja leirikoulujen suunnittelussa otetaan huomioon opetuksen maksuttomuuteen liittyvät ohjeet, oppilaiden mahdolliset rajoitteet tai eritystarpeet sekä väljyys- ja hygieniasuositukset.
Mikäli retkien ja leirikoulujen toteuttaminen edellyttää kuljetuksia, on suositeltavaa toteuttaa ne THL:n koulukuljetuksista antaman ohjeen mukaisesti. Kuljetuksissa on tärkeää noudattaa kansallisia ja paikallisia suosituksia ja ohjeita suojavarusteista, kuten maskeista. Retken ja leirikoulun ohjelmaa suunniteltaessa on tarpeen ottaa huomioon, että vältetään tilanteita, joissa ollaan lähikontaktissa muiden ryhmien ja ulkopuolisten kanssa. Lähikontaktien välttäminen on syytä huomioida myös mahdollisia majoituksia järjestettäessä. Leirikoulun voi esimerkiksi järjestää siten, että oppilaat yöpyvät kotonaan.

Päivitetty 9.2.2021 / https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voidaanko-retkia-ja-leirikouluja-jarjestaa-koronavirusaikana

Rautavaaran kunnan koronatiedote Tietoa koronaviruksesta alueellisesti Vielä ehtii varata leirikoulun tälle keväälle - turvallisesti Metsäkartanolle
Ota yhteyttä!